POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les Dades de caràcter personal assolides mitjançant els diferents formularis de les web estan subjectes als termes recollits en la nostra Política de Privacitat.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’accés a la pàgina web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de “Arrels del Vi”. No obstant això, es comunica que, en el cas que “Arrels del Vi” sol·liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari conforme al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i també segons la nova normativa europea.

També es poden recollir les seves dades derivat de la compra d’entrades que vostè realitzi, sent l’edat mínima 18 anys. Aquesta part no assumeix cap responsabilitat per la falsedat de la informació facilitada podent i no renunciant, a les accions que pugui derivar aquesta acció.

“Arrels del Vi” ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què es troben exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. S’adoptaran les mesures d’índole tècniques i organitzatives que persegueixin arribar als objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d’accés al Sistema d’Informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.

La corporació no realitza cessions en l’actualitat amb les seves dades.

Per finalitzar, Arrels del Vi i els organitzadors de les activitats publicades en aquesta web, podrà remetre correu electrònic i incloure’l en el Newsletter que remet amb informació de pròxims esdeveniments que puguin ser del seu interès, sol·licitant el consentiment concret a aquest efecte.

Co-organitzen:

Col-laboren:

(Gauideix el vi amb moderació)

(Gauideix el vi amb moderació)